Nordstrand Ungdomsskole

15.04.2024

Fra oktober 2023 er EFC involvert i byggingen av Nordstrand Ungdomsskole.

Vi bygger utvendig fasade, innerveger og tak. I tillegg utfører vi oppussing  av innerveger. Etter planen skal vi være ferdige med prosjektet sommeren 2024. Byggherre for objektet er Oslo BYGG og hovedentreprenør er Varden Entreprenør AS.

Den gamle bygningen til Nordstrand ungdomsskole ble bygget i 1889. Byggearbeidet vil ikke hindre normal skolegang.

Ungdomsskolen skal utvides fra en skole med tre klasser på hvert trinn til fire klasser per trinn. I tillegg skal det bygges en autismeavdeling for 19 elever. Det nye bygget er på to etasjer. Det er planlagt fire klasserom, fire grupperom, musikksal, musikkrom og autismeavdeling som er delt i tre soner. I tillegg bygges det garderobe og tekniske fasiliteter i kjelleren.

Det nye bygget har totalt 2 612 m² (BTA) og vil stå ferdig innen begynnelsen av skoleåret 2025

Tilbake til nyheter