Normoria

20.06.2024

Normoria er et nytt kulturhus i Kristiansund som inneholder operasal, museum, kulturskole og bibliotek med støttefunksjoner som kontorer, undervisningsrom, verksted,

magasin, lagerrom mv. Prosjektet innebærer et nybygg som føres opp mellom eksisterende bygningsmasse i Skolegata 9 og Kongens plass 6 (Folkets Hus) som skal bygges om og tilpasses ny bruk.

Bygget skal ha en god miljøprofil og sertifiseres som minimum BREEAM very good.

EFC Norge bygger der interiør-, skille- og dekkvegger der, samt vegger med spesielle akustikkløsninger. I tillegg bygger vi himlinger.

Normoria skal stå ferdig i 2025.

Hovedentreprenør: HENT AS

Arkitekt: Norconsult AS

Tilbake til nyheter