Sikre sikkerhetsstandarder og overholde sikkerhetsregler

26.10.2021

Å sikre arbeidssikkerhetskrav og overholde arbeidssikkerhetsregler er sentralt for EFC. Den europeiske arbeidsmiljøuken finner sted hvert år i oktober (uke 43) og er et sentralt element i alle Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene.

Målet med denne uken er å fremme bærekraftig sysselsetting og sunn aldring fra begynnelsen av arbeidslivet. Det legges vekt på forebygging, deling av god praksis og samarbeid mellom ulike aktører.

I 2021 vil den europeiske arbeidsmiljøuken fokusere på arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Selv om disse plagene kan forebygges, er de fortsatt det vanligste arbeidsrelaterte helseproblemet i Europa.

EFC oppfordrer alle ansatte til å delta i og støtte HMS arbeid i bedriften.

 

Tilbake til nyheter