Tööohutusnõuete tagamine ja tööohutusreeglitest kinnipidamine on EFCs keskse tähtsusega

26.10.2021
25-29.oktoobrini kestev Üleeuroopaline tööohutuse ja töötervishoiu nädal on osa Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri kampaaniast „Tervislikud töökohad sõltumata east“.

Selle nädala eesmärk on edendada jätkusuutlikku töötamist ja tervena vananemist tööelu algusest saadik. Rõhk on ennetamisel, heade tavade jagamisel ja koostööl erinevate osapoolte vahel.
Aastal 2021 on Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädalal luubi all tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused. Kuigi neid vaevuseid on võimalik ennetada, on need endiselt kõige levinum tööga seotud terviseprobleem Euroopas.
EFC julgustab kõiki töötajaid osalema ja toetama töötervishoiu- ja tööohutusealast tööd firmas.

Tagasi uudiste juurde