Dažādība, nediskriminācija un iekļaušana

EFC Norge AS mērķis ir būt darbavietai, kur visiem ir vienlīdzīgas iespējas. Iekļautība un dzimuma nediskriminācija , reliģija, nacionalitātes, invaliditātes, seksuālās orientācijas un vecuma dažādība ir EFC Norway personāla politika

Mēs rūpējamies par visiem mūsu darbiniekiem, ievērojot mūsu uzņēmuma kultūru un darba drošību. Lai uzņēmumā valdītu caurspīdīgas un pieņemamas uzvedības veids, par katru noteikuma pārkāpumu un neētisku uzvedību tiek ziņots. Katra pārkāpuma rīcība tiek izvērtēta un pieņemti nepieciešamie ierobežojumi.