Tromso Framsenteret

Anleggsadresse : Hjalmar Johansens gate 14, Tromsø, Norge

Utført arbeid på bygget :

Ytter- og innervegger, fasader, innsetting av dører og vinduer

Utført i tidsrommet : 2017