Solhøy omsorgsboliger

Se bildene

Solhøy omsorgsboliger

Anleggsadresse : Husjordveien 17, 1555 Son, Norge

Utført arbeid på bygget :

Montering av Rockwools REDAir isolasjonsplater på fasader og montering av utvendige plater, innervegger, gipsing

Utført i tidsrommet : oktober 2021 – april 2022