Gamle Brannstasjon

Se bildene

Gamle Brannstasjon

Anleggsadresse : Brannvaktsgate 19, Larvik, Norge

Utført arbeid på bygget :

Ytter- og innervegger, faasader, vinduer

Utført i tidsrommet : 2016