NORDLANDSSYKEHUSET BODØ

Se bildene

NORDLANDSSYKEHUSET BODØ

Anleggsadresse : Prinsens gate 164, 8005 Bodø, Norge

Utført arbeid på bygget :

Ytter- og innervegger, fasader, insetting av dører og vinduer

Utført i tidsrommet : 2015