Oppdal Videregåendeskole

Anleggsadresse : Skulsvingen 10, 7340 Oppdal, Norge

Utført arbeid på bygget :

Tømrerarbeid: takarbeid, innervegger, innvendig tak, montering av dører og lister

Utført i tidsrommet : mars 2022 - juli 2022