Nye Førde Sjukehus

Anleggsadresse : Svanehaugvegen 2, 6812 Førde, Norge

Utført arbeid på bygget :

Innervegger

Utført i tidsrommet : juni 2022 – mars 2023