Mo Terrasse APARTMENT BUILDINGS

Anleggsadresse : Mo terrasse 16/18 3215 Sandefjord, Norge

Utført arbeid på bygget :

Ytter- og innervegger, fasader, innsetting av dører og vinduer, takkonstruksjoner

Utført i tidsrommet : 2016