Mjøstårnet

Anleggsadresse : Nils Amblis veg 1A, 2380 Brumunddal, Norge

Utført arbeid på bygget :

Ytter- og innervegger, fasader, insetting av dører og vinduer

Utført i tidsrommet : 2017-2019