Kaldnes Beddingen

Anleggsadresse : Rambergveien 43, 3115 Tønsberg

Utført arbeid på bygget :

Innvendige vegger og gipshimling til 3 bygårder

Utført i tidsrommet : 2020-2021