HASLELINJE K2B OFFICE

Anleggsadresse : Bøkkerveien 5, 0579 Oslo, Norge

Utført arbeid på bygget :

Ytter- og innervegger, tak og himlinger

Utført i tidsrommet : 2016-2017