Drøbaksbadet og Frognhhallen

Anleggsadresse : Belsjoveien 2, 1440 Drøbak, Norge

Utført arbeid på bygget :

Ytter- og innerveg, tak og himlinger, dører

Utført i tidsrommet : 2017