A14 Bjørvika

Anleggsadresse : Dronning Eufemiasgate 6B, 0154 Oslo, Norge

Utført arbeid på bygget :

Ytter- og innervegger, bærende og ikke-bærende, innsetting av dører og vinduer

Utført i tidsrommet : 2017