Mangfold, ikke-diskriminering og inkludering

Målet til EFC Norge AS er å være en arbeidsplass der alle har like muligheter. Inkludering og ikke-diskriminering på grunn av kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell legning, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder er en del av EFC Norges personalpolitikk.

Vi tar vare på alle våre ansatte med konstant fokus på vår bedriftskultur og arbeidssikkerhet. Gjennom vår visjon, misjon og ønskede holdninger skaper vi grunnlaget for en god og åpen bedriftskultur. Å rapportere regelbrudd, uetisk oppførsel, mobbing og diskriminering er en del av rutinen vår.