Mitmekesisus, mittediskrimineerimine ja kaasatus

EFC Norge AS eesmärk on olla töökoht, kus kõigil on võrdsed võimalused. Kaasamine ja mittediskrimineerimine soo, religiooni, rahvuse, puude, seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi, soolise väljenduse ja vanuse tõttu on osa EFC Norge personalipoliitikast.

Me hoolitseme kõigi oma töötajate eest, keskendudes pidevalt meie ettevõtte kultuurile ja tööohutusele. Oma visiooni, missiooni ja soovitud hoiakute kaudu loome aluse heale ja avatud ettevõttekultuurile. Reeglite rikkumisest, ebaeetilisest käitumisest, kiusamisest ja diskrimineerimisest teavitamine on osa meie rutiinist.