Kløfta Barnehage

Adres : Skolevegen, 2040 Kløfta, Norwegia

Wykonana praca :

Ściany wewnętrzne na ramach metalowych

Praca wykonana podczas : Listopad 2021 - marzec 2022