Quality Hotel Harstad

Anleggsadresse : Anna Elisabeths gate 8, 9405 Harstad, Norge

Utført arbeid på bygget :

Innervegger

Utført i tidsrommet : november 2021 – april 2022