Oppdal Innovasjonssenter

Anleggsadresse : Ola setroms veg, 7340 Oppdal, Norge

Utført arbeid på bygget :

Bygging av innerveggene og taket av gipsplater i Innovasjonssenteret

Utført i tidsrommet : 2020