Frøya Helsehus

Anleggsadresse : Myran 25, 7260 Sistranda, Norge

Utført arbeid på bygget :

Utvendig veggkonstruksjon, innvendig veggkonstruksjon, kryssfinérinstallasjon på taket, vindusinstallasjon

Utført i tidsrommet : 2020-2021